[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
.::ครอบครัวฟ้าแสด::.
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
   
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  


  

ชื่อ : นางสาวนวพา จันทะสน
ตำแหน่ง : ครู (คศ.1)
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติการสอน
อีเมล์ : 500220@kws.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางบังอร นิลดำ
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติการสอน
อีเมล์ : 500157@kws.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอนุชา บัวเชย
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ
อีเมล์ : 500194@kws.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายมหิธร สุธัญญรัตน์
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติการสอน
อีเมล์ : 500189@kws.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายโรจนพงศ์ บงบุตร
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติการสอน
อีเมล์ : 500190@kws.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางกรติกา แสงโพธิ์แก้ว
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติการสอน
อีเมล์ : 500188@kws.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางลัดดาวัลย์ ศิริวงษ์
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติการสอน
อีเมล์ : 500229@kws.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวลฎาภา อายุวงษ์
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติการสอน
อีเมล์ : 500241@kws.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวบาสิกา สมรักษ์
ตำแหน่ง : ครู (คศ.2)
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
อีเมล์ : 500209@kws.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางอรพินท์ นุเรศรัมย์
ตำแหน่ง : ครู (คศ.4)
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติการสอน
อีเมล์ : 500149@kws.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางปัญญ์ญาภา แก้วกัณหา
ตำแหน่ง : ครู (คศ.4)
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติการสอน
อีเมล์ : 500206@kws.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสมพร แก่นจักร
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติการสอน
อีเมล์ : 500208@kws.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวกาญจนา ดวงมณี
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติการสอน
อีเมล์ : 500145@kws.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายปิยะณัฐ พานจันทร์
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติการสอน
อีเมล์ : 50020@kws.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวอารีรัตน์ แสนปลื้ม
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติการสอน
อีเมล์ : 500205@kws.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางอารี โพธิสาร
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ : 500176@kws.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวกาญกันตา เหมือน
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติการสอน
อีเมล์ : 500146@kws.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายบุญกอง นิลเพชร
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติการสอน
อีเมล์ : 500178@kws.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวณัฐนภา สุวรรณชาติ
ตำแหน่ง : ครู (คศ.1)
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติการสอน
อีเมล์ : 500150@kws.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายพินิจ ทนทาน
ตำแหน่ง : ครู (คศ.3)
หน้าที่หลัก : ปฏิบัติการสอน
อีเมล์ : 500177@kws.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
11 : ฝ่ายอำนวยการ
12 : ฝ่ายวิชาการ
13 : ฝ่ายกิจการนักเรียน
14 : ฝ่ายบริการ
15 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
16 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
17 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
18 : กลุ่มสาระภาษาไทย
19 : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
20 : กลุ่มสาระการงานอาชีพ
21 : กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
22 : กลุ่มสาระศิลปะ
23 : ครูอัตราจ้าง