[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
.::ครอบครัวฟ้าแสด::.
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
   
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  

แผนผังหน่วยงาน
������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นายภาคิน โนนสูง
ครู (คศ.3)
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
Click ดูประวัติ
นางวิไลรัตน์ ทองลอย
ครู (คศ.4)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นายธวัชชัย ดาวงษ์
ครู (คศ.3)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นายณรงค์ฤทธิ์ ดาวงษ์
ครู (คศ.3)
ปฏิบัติการสอน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
11 : ฝ่ายอำนวยการ
12 : ฝ่ายวิชาการ
13 : ฝ่ายกิจการนักเรียน
14 : ฝ่ายบริการ
15 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
16 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
17 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
18 : กลุ่มสาระภาษาไทย
19 : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
20 : กลุ่มสาระการงานอาชีพ
21 : กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
22 : กลุ่มสาระศิลปะ
23 : ครูอัตราจ้าง