[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
.::ครอบครัวฟ้าแสด::.
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
   
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  


  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( 2/ก.พ./2566 )
    

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2566 

ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

ผลการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย "โครงการศึกษาศาสตร์วิชาการ เปิดบ้านครูภาษาไทย (Thai Teacher Open House) ครั้งที่ 5" ( 14/ม.ค./2566 )
    
ผลการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย "โครงการศึกษาศาสตร์วิชาการ เปิดบ้านครูภาษาไทย (Thai Teacher Open House) ครั้งที่ 5" เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่ห์รางวัล การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ระดับ ม.ต้น ได้แก่ ด.ญ.วริศรา สำราญพานิช ม.3/1
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ระดับ ม.ปลาย ได้แก่ นางสาวชนัญญา ปเรพันธ์ ม.5/8 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการสร้าง webpage ประเภท web editor ระดับ ม.1-ม.3 ( 27/ธ.ค./2565 )
    
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ บริหารงานโดย นางวิไลลักษณ์ ศรีทากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ขอแสดงความยินดี กับ รางวัลชนะเลิศ รายการ การแข่งขันการสร้าง webpage ประเภท web editor ระดับ ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติต่อไป นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 1.เด็กชายชยวัฒน์ บุญศรี 2.เด็กหญิงสิริรัตน์ กันนุทัง ครูผู้ควบคุม 1. คุณครูนพพร พนานุสรณ์ 2.คุณครูนวลจันทร์ บัวเชย

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลางระดับ ม.1-ม.3 ( 27/ธ.ค./2565 )
    
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ บริหารงานโดยนางวิไลลักษณ์ ศรีทากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ #ขอแสดงความยินดี กับ #รางวัลชนะเลิศ รายการ #การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลางระดับ ม.1-ม.3ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติต่อไปนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 1.เด็กชายคัมคุณ ตรีรักษา 2.เด็กชายณัฐธนยวัสส์ แพงมา 3. เด็กชายธีรพงธ์ สาย ครูผู้ฝึกซ้อม 1. คุณครูนพพร พนานุสรณ์ 2.คุณครูนภาพร วรรณทอง

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูงระดับ ม.1-ม.3 ( 27/ธ.ค./2565 )
    
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ บริหารงานโดยนางวิไลลักษณ์ ศรีทากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ #ขอแสดงความยินดี กับ #รางวัลชนะเลิศ รายการ #การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูงระดับ ม.1-ม.3ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติต่อไปนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 1.เด็กชายศรัตวรรธน์ คำโท 2.เด็กชายธีรภัทร พรหมศิริ 3.เด็กชายธนกฤต สุฤทธิ์ ครูผู้ฝึกซ้อม 1. คุณครูนพพร พนานุสรณ์ 2.คุณครูนภาพร วรรณทอง

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.1-ม.3 ( 27/ธ.ค./2565 )
    
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ บริหารงานโดยนางวิไลลักษณ์ ศรีทากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ #ขอแสดงความยินดี กับ #รางวัลชนะเลิศ(ตัวแทนศรีสะกษ เขต 4) รายการ #การแข่งขันคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.1-ม.3ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติต่อไป นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 1.เด็กหญิงณิรัชญา สุพงษ์ 2.เด็กหญิงอารียา พุทธนาวงค์ ครูผู้ฝึกซ้อม 1. คุณครูณัฐนภา สุวรรณชาติ 2.คุณครูยุพาวรรณ ติจะนา

รางวัลผู้บริหารและยุวกาชาดดีเด่น ประจำปี2565 ( 27/ธ.ค./2565 )
    
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ บริหารงานโดย นางวิไลลักษณ์ ศรีทากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรรค์ ขอแสดงความยินดี กับ #ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย บุญหนัก รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้รับการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น ประเภทผู้บริหาร #เด็กหญิงปัทมาพร ปรางค์ศรี ได้รับการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น ประเภทยุวกาชาดระดับ 3 #นางสาวชลธิชา เกษสระ ได้รับการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น ประเภทยุวกาชาดระดับ 4 ในโครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาขาดไทย ประจำปี 2565
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 รายการตอบปัญหายุวกาชาด ( 27/ธ.ค./2565 )
    
26 ธันวาคม 2565 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ บริหารงานโดย นางวิไลลักษณ์ ศรีทากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรรค์ ขอแสดงความยินดี กับ #รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 รายการตอบปัญหายุวกาชาด ในโครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาขาดไทย ประจำปี 2565
รางวัลชนะเลิศ รายการประกวดภาพยุวกาชาด ระดับ ม.ต้น ( 27/ธ.ค./2565 )
    
26 ธันวาคม 2565 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ บริหารงานโดย นางวิไลลักษณ์ ศรีทากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรรค์ ขอแสดงความยินดี กับ #รางวัลชนะเลิศ รายการประกวดภาพยุวกาชาด ระดับ ม.ต้น ผู้แข่งขัน : เด็กหญิงพิชชา บำรุงราษฎร์ และเด็กหญิงปัทมาพร ปรางศรี และ #รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ผู้แข่งขัน : นางสาวศศิกานต์ ปิยะพันธ์ และ เด็กหญิงบุษพรรณ แสงมงกฎในโครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาขาดไทย ประจำปี 2565
รางวัลชนะเลิศ รายการการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-ม.3 ( 27/ธ.ค./2565 )
    
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ บริหารงานโดย นางวิไลลักษณ์ ศรีทากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ #ขอแสดงความยินดี กับ #รางวัลชนะเลิศ รายการ #การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับ ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติต่อไปนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 1.ด.ช. จตุรพรชัย ขาวฟอง 2. ด.ช. วรภพ สงฆ์เจริญธรรม 3. ด.ญ. ปณิกา ลีศิรเกียรกุล 4. ด.ญ. สุภาสินี สุวรรณพรม 5. ด.ช. อภิวิชญ์ สไบ 6. ด.ช. วรวุฒิ กงศรี ครูผู้ควบคุม 1. คุณครูจรัญชัย วันนา 2. คุณครูภาคิน โนนสูง  3. คุณครูลฏาภา อายุวงษ์
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 [จำนวน 10 อัลบัม]
<< 1 >>