[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
.::ครอบครัวฟ้าแสด::.
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
   
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เจ้าของผลงาน : นายธเนศพลสิษฐ์ ไชยสวาสดิ์
ศุกร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
เข้าชม : 136    จำนวนการดาวน์โหลด : 21 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาแก้ววิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 10 ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายในกลุ่มโดยใช้ t-test (Dependent Samples)
          ผลการวิจัย พบว่า
                 1. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 82.72/83.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
                  2. ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 0.6460 ซึ่งแสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.60
                   3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1มีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ   ที่ระดับ .05
                   4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์ ตามแนวทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 24/มี.ค./2566
      การพัฒนาชุดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาฟิสิกส์เรื่องแสงเชิงรังสี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้แบบ7ขั้น(7E) 21/มี.ค./2566
      การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์เพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 21/มี.ค./2566
      การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคCIRCเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณเรื่องคำยืมภาษาต่างประเทศในการภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 21/มี.ค./2566
      การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 21/มี.ค./2566


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ admin@kws.ac.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป