[x] ปิดหน้าต่างนี้
IT KWS CENTER
 .::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวฟ้าแสด::. .
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 34.228.42.25  

  

ชื่อ : นางสาวนิตยา ศรีเมือง
เลขที่ตำแหน่ง : 24482-1(ถ)
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : กศ.ม.

ชื่อ : นางโสลันดา แสวงสุข
เลขที่ตำแหน่ง : 24483-1(ถ)
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : กศ.ม.

ชื่อ :
เลขที่ตำแหน่ง : 24484-1(ถ)
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :

ชื่อ : นายสุบันชา สุระชาติ
เลขที่ตำแหน่ง : 24485-1(ถ)
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.

ชื่อ : นายดำรงศักดิ์ ไชยสุวรรณ
เลขที่ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : นศ.มรภ.ศรีสะเกษ
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา : ภาษาอังกฤษ

ชื่อ : นางสาวณัฐพร พวงสร้อย
เลขที่ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : นศ.มรภ.ศรีสะเกษ
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา : ภาษาอังกฤษ

ชื่อ : นางสาวบุณยาพร เสาว์จันทร์
เลขที่ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : นศ.มรภ.ศรีสะเกษ
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา : ภาษาไทย

ชื่อ : นางสาวปลายฟ้า ตุมชาติ
เลขที่ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : นศ.มรภ.ศรีสะเกษ
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา : ภาษาไทย

ชื่อ : นางสาวสุดารัตน์ เทาศิริ
เลขที่ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : นศ.มรภ.ศรีสะเกษ
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา : คณิตศาสตร์

ชื่อ : นางสาวรณิดา ศรีสมุทร
เลขที่ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : นศ.มรภ.ศรีสะเกษ
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา : คณิตศาสตร์

ชื่อ : นางสาวยลดา บุญศรี
เลขที่ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : นศ.มรภ.ศรีสะเกษ
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา : คอมพิวเตอร์ศึกษา

ชื่อ : นายอธิป พันธ์คำ
เลขที่ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : นศ.มรภ.ศรีสะเกษ
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา : คอมพิวเตอร์ศึกษา

ชื่อ : นางสาวสุนทรีลักษณ์ สมรัตน์
เลขที่ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : นศ.มรภ.ศรีสะเกษ
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา : คณิตศาสตร์

ชื่อ : นางสาวสวรรยา จอมขวัญ
เลขที่ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : นศ.มรภ.สุรินทร์
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา : คณิตศาสตร์

ชื่อ : นางสาวฉัตรรัตติกาล ภายอุ่ม
เลขที่ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : นศ.มรภ.สุรินทร์
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา : อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี

ชื่อ : นางสาวกาณจน์ธิดา มีวงษ์
เลขที่ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : นศ.มรภ.สุรินทร์
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา : อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี

ชื่อ : นางสาวโสภิดา ศรีดา
เลขที่ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : นศ.มรภ.สุรินทร์
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา : ชีววิทยา

ชื่อ : นายธีระวัฒน์ ปานทอง
เลขที่ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : นศ.มรภ.สุรินทร์
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา : ชีววิทยา

ชื่อ : นายพีระพงษ์ วรรณทอง
เลขที่ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : นศ.มรภ.สุรินทร์
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา : ฟิสิกส์

ชื่อ : นายโกศล แป้นนะริน
เลขที่ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : นศ.มรภ.สุรินทร์
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา : ฟิสิกส์
กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
6 : ฝ่ายวิชาการ
7 : ฝ่ายอำนวยการ
8 : ฝ่ายกิจการนักเรียน
9 : ฝ่ายบริการ
10 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
11 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
12 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
13 : กลุ่มสาระภาษาไทย
14 : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
15 : กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
16 : กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
17 : กลุ่มสาระศิลปะ
18 : ครูแนะแนว
19 : ครูต่างชาติ
20 : อาจารย์พิเศษ
21 : พนักงานจ้างตามภาระกิจ
22 : ฝ่ายสนับสนุนการสอน
23 : นักการภารโรง
24 : พนักงานขับรถ
25 : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ2560
26 : คณะกรรมการนักเรียน2560
27 : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ2561
28 : คณะกรรมการนักเรียน2561
กล้วยไม้กล้วยไม้มีดอกช้าฉันใด การศึกษาเป็นไปเช่นนั้น
แต่ออกดอกคราวใดงานเด่น งานสั่งสอนปลูกปั่นเสร็จแล้วแสนงาม

@2010-2011 under GNU General Public License Design&Applied by KWS ICT CENTER