[x] ปิดหน้าต่างนี้
IT KWS CENTER
 .::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวฟ้าแสด::. .
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 3.226.243.130  

  

ชื่อ : นายดำรงศักดิ์ ไชยสุวรรณ
เลขที่ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : นศ.มรภ.ศรีสะเกษ
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา : ภาษาอังกฤษ

ชื่อ : นางสาวณัฐพร พวงสร้อย
เลขที่ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : นศ.มรภ.ศรีสะเกษ
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา : ภาษาอังกฤษ

ชื่อ : นางสาวบุณยาพร เสาว์จันทร์
เลขที่ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : นศ.มรภ.ศรีสะเกษ
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา : ภาษาไทย

ชื่อ : นางสาวปลายฟ้า ตุมชาติ
เลขที่ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : นศ.มรภ.ศรีสะเกษ
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา : ภาษาไทย

ชื่อ : นางสาวสุดารัตน์ เทาศิริ
เลขที่ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : นศ.มรภ.ศรีสะเกษ
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา : คณิตศาสตร์

ชื่อ : นางสาวรณิดา ศรีสมุทร
เลขที่ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : นศ.มรภ.ศรีสะเกษ
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา : คณิตศาสตร์

ชื่อ : นางสาวยลดา บุญศรี
เลขที่ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : นศ.มรภ.ศรีสะเกษ
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา : คอมพิวเตอร์ศึกษา

ชื่อ : นายอธิป พันธ์คำ
เลขที่ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : นศ.มรภ.ศรีสะเกษ
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา : คอมพิวเตอร์ศึกษา

ชื่อ : นางสาวสุนทรีลักษณ์ สมรัตน์
เลขที่ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : นศ.มรภ.ศรีสะเกษ
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา : คณิตศาสตร์

ชื่อ : นางสาวสวรรยา จอมขวัญ
เลขที่ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : นศ.มรภ.สุรินทร์
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา : คณิตศาสตร์

ชื่อ : นางสาวฉัตรรัตติกาล ภายอุ่ม
เลขที่ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : นศ.มรภ.สุรินทร์
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา : อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี

ชื่อ : นางสาวกาณจน์ธิดา มีวงษ์
เลขที่ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : นศ.มรภ.สุรินทร์
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา : อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี

ชื่อ : นางสาวโสภิดา ศรีดา
เลขที่ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : นศ.มรภ.สุรินทร์
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา : ชีววิทยา

ชื่อ : นายธีระวัฒน์ ปานทอง
เลขที่ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : นศ.มรภ.สุรินทร์
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา : ชีววิทยา

ชื่อ : นายพีระพงษ์ วรรณทอง
เลขที่ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : นศ.มรภ.สุรินทร์
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา : ฟิสิกส์

ชื่อ : นายโกศล แป้นนะริน
เลขที่ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : นศ.มรภ.สุรินทร์
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา : ฟิสิกส์

ชื่อ : นายวรรณรงค์ บุญมาก
เลขที่ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : นศ.มรภ.สุรินทร์
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา : นาฏศิลป์

ชื่อ : นางสาวกัลยาณี วันทะวงษ์
เลขที่ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : นศ.มรภ.สุรินทร์
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา : นาฏศิลป์

ชื่อ : นายปิยะณัฐ พานจันทร์
เลขที่ตำแหน่ง : 27125-2(ถ)
ตำแหน่ง : ครู (ค.ศ.2)
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ชื่อ : นายวิชญ์พล ห่อทรัพย์
เลขที่ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง : นศ.มรภ.สุรินทร์
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา : คหกรรมศาสตร์
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
18 : ครูแนะแนว
19 : ครูต่างชาติ
20 : อาจารย์พิเศษ
21 : พนักงานจ้างตามภาระกิจ
22 : ฝ่ายสนับสนุนการสอน
25 : นักศึกษา2560
26 : คณะกรรมการนักเรียน2560
27 : นักศึกษา2561
28 : คณะกรรมการนักเรียน2561
30 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31 : ภาษาไทย
กล้วยไม้กล้วยไม้มีดอกช้าฉันใด การศึกษาเป็นไปเช่นนั้น
แต่ออกดอกคราวใดงานเด่น งานสั่งสอนปลูกปั่นเสร็จแล้วแสนงาม

@2010-2011 under GNU General Public License Design&Applied by KWS ICT CENTER