[x] ปิดหน้าต่างนี้
IT KWS CENTER
 .::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวฟ้าแสด::. .
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 54.83.122.227  
แผนผังหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
Click ดูประวัติ
นายถวิล สร่ายหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กศ.ม.
Click ดูประวัติ
นางสาวนิตยา ศรีเมือง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
กศ.ม.
Click ดูประวัติ
นางโสลันดา แสวงสุข
รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
กศ.ม.
Click ดูประวัติ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
Click ดูประวัติ
นายสุบันชา สุระชาติ
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ศษ.ม.
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
6 : ฝ่ายวิชาการ
7 : ฝ่ายอำนวยการ
8 : ฝ่ายกิจการนักเรียน
9 : ฝ่ายบริการ
10 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
11 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
12 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
13 : กลุ่มสาระภาษาไทย
14 : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
15 : กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
16 : กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
17 : กลุ่มสาระศิลปะ
18 : ครูแนะแนว
19 : ครูต่างชาติ
20 : อาจารย์พิเศษ
21 : พนักงานจ้างตามภาระกิจ
22 : ฝ่ายสนับสนุนการสอน
23 : นักการภารโรง
24 : พนักงานขับรถ
25 : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
26 : คณะกรรมการนักเรียน
กล้วยไม้กล้วยไม้มีดอกช้าฉันใด การศึกษาเป็นไปเช่นนั้น
แต่ออกดอกคราวใดงานเด่น งานสั่งสอนปลูกปั่นเสร็จแล้วแสนงาม

@2010-2011 under GNU General Public License Design&Applied by KWS ICT CENTER