[x] ปิดหน้าต่างนี้
IT KWS CENTER
 .::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวฟ้าแสด::. .
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 54.166.133.84  
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
Click ดูประวัติ
นายพิสิทธิ์ ถนอม
ครู (ค.ศ.1)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
Click ดูประวัติ
นางสาวปิ่นมณี เกษเจริญคุณ
ครู (คศ.2)
ครูปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางสาวพนม บุญโกฏิ
ครู (คศ.3)
ครูปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นายเดชฤทธิ์ ทองประภา
ครู (คศ.3)
ครูปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางปรียาภรณ์ แก้วกัณหา
ครู (คศ.2)
ครูปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นายอัศวิน สุขเกษม
ครู (คศ.2)
ครูปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางขนิษฐา โอษฐงาม
ครู (คศ.1)
ครูปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางสาวพัชรินทร์ ศรีภิรมย์
ครู (คศ.1)
ครูปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นายวิศาล จันทรง
ครู (คศ.1)
ครูปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นายพิษณุ กาพย์ศรี
ครู (คศ.1)
ครูปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นายกฤษฏ์ ทองตีฆา
ครู (คศ.1)
ครูปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นายสุพล นันทสิงห์
ครู (คศ.1)
ครูปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นายศิรัฐเชษฐ์ สุทธิกุล
ครูผู้ช่วย
ครูปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางสาวเพลินพิศ หมวกคำ
ครูผู้ช่วย
ครูปฏิบัติการสอน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
6 : ฝ่ายวิชาการ
7 : ฝ่ายอำนวยการ
8 : ฝ่ายกิจการนักเรียน
9 : ฝ่ายบริการ
10 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
11 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
12 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
13 : กลุ่มสาระภาษาไทย
14 : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
15 : กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
16 : กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
17 : กลุ่มสาระศิลปะ
18 : ครูแนะแนว
19 : ครูต่างชาติ
20 : อาจารย์พิเศษ
21 : พนักงานจ้างตามภาระกิจ
22 : ฝ่ายสนับสนุนการสอน
23 : นักการภารโรง
24 : พนักงานขับรถ
25 : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ2560
26 : คณะกรรมการนักเรียน2560
27 : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ2561
28 : คณะกรรมการนักเรียน2561
กล้วยไม้กล้วยไม้มีดอกช้าฉันใด การศึกษาเป็นไปเช่นนั้น
แต่ออกดอกคราวใดงานเด่น งานสั่งสอนปลูกปั่นเสร็จแล้วแสนงาม

@2010-2011 under GNU General Public License Design&Applied by KWS ICT CENTER