[x] ปิดหน้าต่างนี้
IT KWS CENTER
 .::ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวฟ้าแสด::. .
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 54.145.45.143  
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ที่เน้นการคิดวิเคราะห์เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

เจ้าของผลงาน : นางสาวสัญติ์ญา แก้วกัณหา
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 390    จำนวนการดาวน์โหลด : 75 ครั้ง
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 6 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
 
               ผลการวิจัยพบว่า
 
               1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับทั้งความรู้  กระบวนการต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ เช่นทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์ และทักษะการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น ผู้เรียนควรได้รับการกระตุ้นให้สนใจ      และกระตือรือร้นที่จะเรียนวิทยาศาสตร์ จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาดังกล่าว พบว่า ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกัน ทำให้มีความสนใจ และการรับรู้ที่แตกต่างกันด้วย จึงส่งผลให้ผู้เรียนขาดทักษะการเรียนรู้ ขาดทักษะการคิดต่างๆ ทำให้ผู้สอนขาดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นกิจกรรมที่เน้นทักษะกระบวนการคิดต่างๆ ต่อวิชาวิทยาศาสตร์ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ดังนั้นจึงควรจัดกิจกรรม       การเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาและสามารถนำความรู้ใช้ในการแก้ปัญหา         ในชีวิตประจำวันได้  ต้องอาศัยการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความสามารถในการแก้ปัญหา         เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ความรู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเสริมสร้างความเข้าใจของผู้เรียนเป็นกระบวนการ ที่เกิดขึ้นภายในผู้เรียน  ผู้เรียนเป็นผู้คิดและแก้ปัญหาตามกระบวนการและขั้นตอนการแก้ปัญหา      และคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ยังส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของผู้เรียน ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ทั้งนี้ด้วยความเชื่อที่ว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้โดยผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นเครื่องมือที่จะนำพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
              2. ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยรวมมีความถูกต้องเหมาะสมระดับมาก (= 4.29) และผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ของกลุ่มตัวอย่าง มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ที่กำหนดไว้ 80/80 โดยมีประสิทธิภาพ 81.14/81.11
3. ค่าดัชนีประสิทธิผลความก้าวหน้าของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้       วิชาฟิสิกส์ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีค่าเท่ากับ 0.718   คิดเป็นร้อยละ 71.82  และรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ที่เน้นการคิดวิเคราะห์เพื่อส่งเสริมทักษะ    การแก้โจทย์ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 สูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
           4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนวิชาฟิสิกส์ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.41 )   


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3/มี.ค./2562
      รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องภูมิศาสตร์อเมริกาเหนือกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 3/มี.ค./2562
      การใช้เทคนิค STAD ในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 31/ม.ค./2562
      การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามความถนัด1 ศ30269 เรื่อง ฆ้องวงใหญ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 30/ส.ค./2561
      การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยใช้การระดมสมองร่วมกับการเรียนรู้แบบ STAD เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 26/ส.ค./2561


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ nps_a@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

กล้วยไม้กล้วยไม้มีดอกช้าฉันใด การศึกษาเป็นไปเช่นนั้น
แต่ออกดอกคราวใดงานเด่น งานสั่งสอนปลูกปั่นเสร็จแล้วแสนงาม

@2010-2011 under GNU General Public License Design&Applied by KWS ICT CENTER