พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

เข้าค่ายคุณธรรม ม.1 (วันที่ 3)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00น. )
ณ วัดกันทรอมใต้ ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
เข้าชม 189  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
  
เข้าค่ายคุณธรรม ม.4

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 12.00น. )
ณ วัดกันทรอมใต้ ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
เข้าชม 189  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560