อังคาร ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วันที่ 3)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00น. )
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าชม 119  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560