พุธ ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560

นักเรียนยื่นคำร้องและสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 (วันที่ 4)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 น. )
นักเรียนยื่นคำร้องและสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
เข้าชม 151  ลงประกาศเมื่อ : เสาร์์ ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
  
รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ห้องพิเศษ (วันที่ 4)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 น. )
รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ห้องพิเศษ
เข้าชม 151  ลงประกาศเมื่อ : เสาร์์ ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560