พุธ ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560

ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่2 และประกาศรายชื่อนักเรียนที่ต้องลงทะเบียนเรียนซ์้ำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 น. )
ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่2 และประกาศรายชื่อนักเรียนที่ต้องลงทะเบียนเรียนซ์้ำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
เข้าชม 126  ลงประกาศเมื่อ : เสาร์์ ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560