พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560

ปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบประกาศนียบัตร ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 น. )
ปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบประกาศนียบัตร ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559
เข้าชม 142  ลงประกาศเมื่อ : เสาร์์ ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560