[ 20114 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
นางสาวธารทิพย์ มนตรีวงษ์
ชื่อเล่น : 
ทิพย์
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
4/11/2543
อายุ : 
18
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
y04112543@gmail.com  
ที่อยู่ : 
82
อำเภอ : 
ขุนหาญ
จังหวัด : 
ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ : 
33150
เบอร์โทรศัพท์ : 
0933020610
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
ปริญญาตรี