ชื่อ - นามสกุล :นางนันทาริกา กิ่งเกษ
เลขที่ตำแหน่ง :27129-2(ถ)
ตำแหน่ง :ครู (คศ.1)
วิทยฐานะ :ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:ครูปฏิบัติการสอน