ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอรพิน พุฒิพัฒร์
เลขที่ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา:ครูสอนภาษาจีน
กลุ่ม / แผนก : พนักงานจ้างตามภาระกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูสอนภาษาจีน