ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกาญจนา แก้วกอง
เลขที่ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ :
วุฒิการศึกษา:ศศ.บ.
กลุ่ม / แผนก : ครูอัตราจ้าง
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน