หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : โรงเรียนศรีแก้วพิทยา มาศึกษาดูงานเพื่อเตรียมประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดย : admin
อ่าน : 1519
อังคาร ที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนศรีแก้วพิทยา มาศึกษาดูงานเพื่อเตรียมประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง