แบบประเมิน (SDQ) สำหรับผู้ปกครอง

คำชี้แจง ในการตอบแบบประเมิน ถ้าพิมพ์เลขประจำตัวนักเรียนไม่ได้ ให้ทำแบบประเมินก่อนแล้วพิมพ์เลขประจำตัว

เลขประจำตัวนักเรียน : ระดับชั้น ห้อง

รายการประเมิน ไม่จริง จริง
1.ห่วงใยความรู้สึกของคนอื่น :
2. อยู่ไม่นิ่งนั่งนิ่งๆ ไม่ได้ :
3.มักจะบ่นว่าปวดศีรษะ ปวดท้อง หรือไม่สบาย :
4. เต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน ( ขนม ,ของเล่น,ดินสอ เป็นต้น )
5. มักจะอาละวาดหรือโมโหร้าย
6. ค่อนข้างแยกตัว ชอบเล่นคนเดียว :
7. เชื่อฟัง มักจะทำตามที่ผู้ใหญ่ต้องการ :
8.กังวลใจหลายเรื่อง ดูวิตกกังวลเสมอ :
9. เป็นที่พึ่งได้เวลาที่คนอื่นเสียใจ อารมณ์ไม่ดี หรือไม่สบายใจ :
10. อยู่ไม่สุข วุ่นวายอย่างมาก :
11. มีเพื่อนสนิท :
12. มักมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเด็กอื่น หรือรังแกเด็กอื่น :
13. ไม่มีความสุข ท้อแท้ ร้องไห้บ่อย:
14. เป็นที่ชื่นชอบของเพื่อน :
15. วอกแวกง่าย สมาธิสั้น :
16. เครียดไม่ยอมห่างเวลาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้น และขาดความเชื่อมั่นในตนเอง:
17. ใจดีกับเด็กที่เล็กกว่า :
18. ชอบโกหกหรือขี้โกง :
19. ถูกเด็กคนอื่นล้อเลียนหรือรังแก :
20. ชอบอาสาช่วยเหลือคนอื่น ( พ่อ, แม่, ครู, เด็กคนอื่น ) :
21.คิดก่อนทำ :
22. ขโมยของของที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือที่อื่น :
23. เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกว่าเด็กวัยเดียวกัน :
24. ขี้กลัว รู้สึกหวาดกลัวได้ง่าย :
25. ทำงานได้จนเสร็จ มีความตั้งใจในการทำงานี :