แบบประเมิน (SDQ) สำหรับนักเรียน

คำชี้แจง ในการตอบแบบประเมิน ถ้าพิมพ์เลขประจำตัวนักเรียนไม่ได้ ให้ทำแบบประเมินก่อนแล้วพิมพ์เลขประจำตัว

เลขประจำตัว : ระดับชั้น ห้อง

รายการประเมิน ไม่จริง ค่อนข้างจริง จริง
1. ฉันพยายามจะทำตัวดีกับคนอื่น ฉันใส่ใจความรู้สึกคนอื่น :
2. ฉันอยู่ไม่นิ่ง ฉันนั่งนาน ๆ ไม่ได้ :
3. ฉันปวดศรีษะ ปวดท้อง หรือไม่สบายบ่อย ๆ :
4. ฉันเต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้คนอื่น (ของกิน , เกม , ปากกา เป็นต้น) :
5. ฉันโกรธแรง และมักอารมณ์เสีย :
6. ฉันชอบอยู่กับตนเอง ฉันชอบเล่นคนเดียวหรืออยู่ตามลำพัง :
7. ฉันมักทำตามที่ตนอื่นบอก :
8. ฉันขี้กังวล :
9. ใคร ๆ ก็พึ่งฉันได้ ถ้าเขาเสียใจ อารมณ์ไม่ดี หรือไม่สบายใจ :
10. ฉันอยู่ไม่สุข วุ่นวาย :
11. ฉันมีเพื่อนสนิท :
12. ฉันมีเรื่องทะเลาะวิวาทบ่อย ฉันทำให้คนอื่นทำอย่างที่ฉันต้องการได้ :
13. ฉันไม่มีความสุข ท้อแท้ ร้องให้บ่อย:
14. เพื่อน ๆ ส่วนมากชอบฉัน :
15. ฉันวอกแวกง่าย ฉันรู้สึกว่าไม่มีสมาธิ :
16. ฉันกังวลเวลาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้น:
17. ฉันใจดีกับเด็กที่เล็กกว่า :
18. มีคนว่าฉันโกหก หรือขี้โกงบ่อย ๆ :
19. เด็ก ๆ คนอื่น ล้อเลียนหรือรังแกฉัน :
20. ฉันมักจะอาสาช่วยเหลือคนอื่น (พ่อ , แม่ , ครู , เด็กคนอื่น) :
21. ฉันคิดก่อนทำ :
22. ฉันเอาของคนอื่นในบ้าน ที่โรงเรียน หรือที่อื่น :
23. ฉันเข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกว่าเด็กวัยเดียวกัน :
24. ฉันขี้กลัว รู้สึกหวาดกลัวได้ง่าย :
25. ฉันทำงานได้จนเสร็จ มีความตั้งใจในการทำงานของฉันดี :