ระบบงานฝ่ายกิจการนักเรียนระบบงานฝ่ายกิจการนักเรียน
   
Username
Password
   


สำหรับนักเรียนและครูที่ปรึกษา Username : student  Password : 1234
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
KTK StudentScore Copy Right by PhawaphanB 2014