[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
.::ครอบครัวฟ้าแสด::.
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
   
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
Click ดูประวัติ
นายอนุชา บัวเชย
ครู (คศ.3)
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ
Click ดูประวัติ
นางวันทนา บุตรศรี
ครู (คศ.3)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
Click ดูประวัติ
นายมหิธร สุธัญญรัตน์
ครู (คศ.3)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นายโรจนพงศ์ บงบุตร
ครู (คศ.3)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางกรติกา แสงโพธิ์แก้ว
ครู (คศ.3)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางลัดดาวัลย์ ศิริวงษ์
ครู (คศ.3)
ปฏิบัติการสอน
Click ดูประวัติ
นางสาวลฎาภา อายุวงษ์
ครู (คศ.3)
ปฏิบัติการสอน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
11 : ฝ่ายอำนวยการ
12 : ฝ่ายวิชาการ
13 : ฝ่ายกิจการนักเรียน
14 : ฝ่ายบริการ
15 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
16 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
17 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
18 : กลุ่มสาระภาษาไทย
19 : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
20 : กลุ่มสาระการงานอาชีพ
21 : กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
22 : กลุ่มสาระศิลปะ
23 : ครูอัตราจ้าง